သတ်မှတ်ချက်များ

**1. အထွေထွေစည်းမျဉ်းများ**

1.1. ဤအသုံးပြုသူစာချုပ်သည် photohunter.pro (အောက်တွင် "ဝဘ်ဆိုဒ်" ဟု ခေါ်သည်) ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုရန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (အောက်တွင် "စာချုပ်" ဟု ခေါ်သည်) နှင့် အသုံးပြုသူ (ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အက်ဥပဒေ အရ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင်) (အောက်တွင် "အသုံးပြုသူ" ဟု ခေါ်သည်) အကြား သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် စည်းကမ်းများကို လက်ခံအပ်ပါသည်။

1.2. ဤဝဘ်ဆိုဒ်၏ အုပ်ချုပ်သူမှာ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် ယူခီမိုဗစ် အာလာ အဒိုလ်ဖိုဗာ ဖြစ်ပြီး (EGRPOU 2163025926, 02232, ကီးဗ်မြို့, ဇာခရယ်စကီးမြို့ပေါ်, အမှတ် 57, အခန်း 126) တယ်လီဖုန်းနံပါတ် +380965307891 ဖြစ်ပါသည်။

1.3. ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အချိန်မရွေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးဤစာချုပ်ကို လက်ခံသည့် အသက်အရွယ် ရောက်ရှိထားသော မည်သူမဆို ဝဘ်ဆိုဒ်၏ အသုံးပြုသူဟု သတ်မှတ်ပါသည်။

1.4. အသုံးပြုသူသည် ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရင်းသွင်းမည့်အခါတွင် ဤစာချုပ်ကို လုံးဝသဘောတူလက်ခံထားကြောင်း ပြသရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူသည် "ဓာတ်ပုံဆရာ" (အောက်တွင် "အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာ" ဟု ခေါ်သည်) သို့မဟုတ် "ဖောက်သည်" (အောက်တွင် "အသုံးပြုသူဖောက်သည်" ဟု ခေါ်သည်) အဖြစ် ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရင်းသွင်းခြင်းသည် ဤစာချုပ်ကို အပြည့်အဝလက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤစာချုပ်၏ စည်းကမ်းများကို လက်မခံပါက အသုံးပြုသူသည် ဝဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုခြင်းကို ချက်ချင်း ရပ်တန့်ရမည် ဖြစ်သည်။

1.5. ဤစာချုပ်ကို ဝဘ်ဆိုဒ် အုပ်ချုပ်သူက သီးခြားသဘောတူချက်မလိုဘဲ တစ်ဦးတည်းကောင်းစွာ ပြင်ဆင်သော်လည်း အပ်ဒိတ်လိုက်ပါမည်။ ဤစည်းကမ်းများသည် အများသူငှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်ပါသည်။

1.6. စာချုပ်တွင် အသုံးပြုသူနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူတို့၏ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များကို ထည့်သွင်းပါသည်။

**2. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာ၏ ဝဘ်ဆိုဒ် အသုံးပြုနည်းစည်းကမ်းများ**

2.1. ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရင်းသွင်းခြင်းအချိန်တွင် အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် မိမိ၏ မကွာမပြော အချက်အလက်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးပို့ရန် သဘောတူပါသည်။

2.2. ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရင်းသွင်းခြင်းအချိန်တွင် အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် ကိုယ်ပိုင် လော့ဂ်အင်နှင့် စကားဝှက်ကို လက်ခံရရှိပြီး၎င်းတို့၏ လုံခြုံရေးကို ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပါသည်။

2.3. ဝဘ်ဆိုဒ်သည် အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာကို အမျိုးသင်္ကာင်းများပါသော ပုံမှန်လင့်ခ် နှင့် ကိုယ်ပိုင် ဝဘ်ဆိုဒ် ဖော်ပြရန် စနစ်ကို ဖန်တီးခွင့်ပြုပါသည်။

2.4. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် မိမိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဓာတ်ပုံများကို ဖော်ပြခြင်းနှင့် ကြည့်ရှုခွင့်ရှိပါသည်။ အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် တရားမဝင်၊ စီးပွားဖြစ် သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် မိမိများ ဖော်ပြခြင်းကို မပြုလုပ်ရပါ။

2.5. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် မိမိဖော်ပြထားသော ဓာတ်ပုံများကို ဖျက်နိုင်ပါသည်။

2.6. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းထားသော ဓာတ်ပုံများကို 14 ရက် ကြာချိန်အထိ သိမ်းဆည်းပါသည်။

2.7. စာချုပ် ပုဒ်မ 2.6 အရ သတ်မှတ်ထားသော ကာလကုန်ဆုံးပါက ဓာတ်ပုံများကို အလိုအလျောက် ဖျက်ပါသည်။

2.8. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် အသုံးပြုသူဖောက်သည်မှ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော ဓာတ်ပုံများကို ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်မှု သုံးမျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။

- အခမဲ့ရွေးချယ်မှု
- ပေးချေမှုရွေးချယ်မှု
- အသုံးပြုသူဖောက်သည်အနေဖြင့် ဈေးနှုန်းပေးထားသော ဓာတ်ပုံများကို မိမိဝဘ်ဆိုဒ်တွင် တင်သွင်းထားသည့်အခါ ဈေးနှုန်းပေးထားသော ဈေးနှုန်း အနိမ့်ဆုံးဖြင့် အသုံးပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်းအတိုင်း ဖြစ်သည်။

2.9. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ရရှိသော ဝင်ငွေများကို မိမိပိုင်သော ငွေပေးချေမှုစနစ်များမှတစ်ဆင့် ငွေထုတ်နိုင်ပါသည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်ကော်မရှင်များကို ထုတ်ယူခြင်းသည် ငွေထုတ်ချိန်တွင် စက်ဆာရင်းသွင်းချက်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

**3. အသုံးပြုသူဖောက်သည်၏ ဝဘ်ဆိုဒ် အသုံးပြုနည်းစည်းကမ်းများ**

3.1. ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရင်းသွင်းခြင်းအချိန်တွင် အသုံးပြုသူဖောက်သည်သည် မိမိ၏ မကွာမပြော အချက်အလက်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးပို့ရန် သဘောတူပါသည်။

3.2. ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရင်းသွင်းခြင်းအချိန်တွင် အသုံးပြုသူဖောက်သည်သည် ကိုယ်ပိုင် လော့ဂ်အင်နှင့် စကားဝှက်ကို လက်ခံရရှိပြီး၎င်းတို့၏ လုံခြုံရေးကို ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပါသည်။

3.3. အသုံးပြုသူဖောက်သည်သည် အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာမှ ရရှိထားသော ပုံမှန်လင့်ခ်နှင့် ကိုယ်ပိုင် ဝဘ်ဆိုဒ်ဖော်ပြရန် ခွင့်ပြုချက်ကို အသုံးပြု၍ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ရှုခွင့်ရှိသည်။

3.4. အသုံးပြုသူဖောက်သည်သည် မိမိကိုယ်ပိုင်လင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ရရှိသော ဓာတ်ပုံများကို အခမဲ့သို့မဟုတ် ငွေဖြင့် ငွေသွင်းပြီး ရယူနိုင်သည်။

3.5. အသုံးပြုသူဖောက်သည်မှ ဓာတ်ပုံများကို ပေးချေမှုသည် Interkassa ပေးချေမှုစနစ်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။

3.6. အသုံးပြုသူဖောက်သည်မှ ဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် ငွေထုတ်မှုသည် ငွေပေးချေမှုစနစ်ပေါ်မူတည်၍ ကော်မရှင်ကို ချက်ချင်းထုတ်ယူသည်။

3.7. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာမှ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းထားသော ဓာတ်ပုံများသည် ပုဒ်မ 3.5 အရ 14 ရက်ကြာကာလအထိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

3.8. ပုဒ်မ 3.5 အရ သတ်မှတ်ထားသော ကာလကုန်ဆုံးပါက ဓာတ်ပုံများကို အလိုအလျောက် ဖျက်ပါသည်။

**4. ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ကန့်သတ်ထားသော အရာများ:**

4.1. အကြမ်းဖက်ပြုလုပ်မှုများ၊ အစိုးရအာဏာကို ထိန်းချုပ်မှုများ၊ နယ်နိမိတ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ဖျက်ဆီးရေးအစီအစဉ်များ၊ ပေါ်လွင်ထင်ရှားသော တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် စစ်ပွဲများ။

4.2. တိုက်ရိုက်နှင့်အရပ်ဝေး ပတ်လုံးပြောဆိုမှုများအပြင် နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိများ၊ သတင်းစာဆရာများ၊ အသုံးပြုသူများကို အမျိုးသားရေး၊ တိုင်းရင်းသားရေး၊ လူမျိုးရေးနှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာရေးဖြင့် ခွဲခြားပြောဆိုမှုများနှင့် အစွန်းရောက်ဆန်သော စကားများ။

4.3. အရှက်မဝသောစကားများ၊ ပရိုဖေးနာစကားများနှင့် ကျားမဆက်ဆံရေးအကြောင်းအရာများပါသောစကားများ။

4.4. လူထုအားလုံးကို တိုက်ရိုက်ချိန်းနှိုးမှုများပြုလုပ်ခြင်း။

4.5. အခြားအသုံးပြုသူများ၏ ပြင်းထန်မှုကို ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခေါင်းရမ်းသောစကားများ။

4.6. ကြော်ငြာများ၊ စီးပွားဖြစ်အသိပေးစာများနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်သော ပုံမှန်ဖော်ပြမှုများ။

4.7. တရားဥပဒေများနှင့် တရားဥပဒေတရားစီရင်မှုများ။

4.8. တရားဝင်ခွင့်မရှိသောအရာများ၊ ဝဘ်ဆိုဒ်တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပိုင်ရှင်များ၏ ကိုယ်စားပြုသူများ၊ အလိမ်အညာဖြင့် တင်ပြမှုများနှင့် ပြည်သူများအား ဝေဖန်ထုတ်ပြန်ခြင်း။

4.9. လုပ်ငန်းခွင်အနေအထားများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းလျှို့ဝှက်ချက်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များနှင့် တရားဝင်မူပိုင်ခွင့်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း။

4.10. အထူးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကြော်ငြာသည့်အချက်အလက်များ၊ spam, အများပြိုင်ပွဲများ, "ပျော်ရွှင်သောစာ" များနှင့် ကွန်ပျူတာကုဒ်များ၊ လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် လုံခြုံရေးအချက်အလက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း။

4.11. ဒေသဆိုင်ရာ၊ ပြည်နယ်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစည်းအငြင်းများနှင့် တရားဥပဒေများကို ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သို့မဟုတ် မတော်တဆ၍ ချိုးဖောက်ခြင်း။

4.12. ပရိုဖေးနာအကြောင်းအရာများ၊ အစွန်းရောက်မှုများနှင့် နတ်ဆိုးမင်းဆိုးရင်းကြောင်းအကြောင်းအရာများနှင့် တင်ပြချက်များကို ဖော်ပြခြင်း။

**5. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာ၏ အခွင့်အရေးများ**

5.1. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် ဤစာချုပ် ၂ နောက်ခံအရ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။

5.2. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် မိမိဖော်ပြချက်များကို မိမိနှစ်သက်သည့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးမှာ ဖော်ပြခွင့်ရှိသည်။

5.3. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် မိမိဖော်ပြချက်များနှင့်လင့်ခ်များကို မိမိနှစ်သက်သည့် နေရာနှင့်အချိန်အတိုင်း စီစဉ်နိုင်သည်။

5.4. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူကို မေးခွန်းများ၊ အဆိုပြုချက်များ၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် အဆိုပြုချက်များနှင့် အခြားသတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင် အသုံးပြုသူသည် ဤအဆိုပြုချက်များသည် တရားဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ မူပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ လူများကို ခွဲခြားပြောဆိုခြင်းမရှိကြောင်း၊ တရားဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိကြောင်း ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူနှင့် ပြည်နယ်တော်တော်ချင်းဝေဖန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။

5.5. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းရလဒ်များအရ ဆုပေးရရှိရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။ ပြုလုပ်ထားသောလုပ်ငန်း၏ ရလဒ်မှာ အသုံးပြုသူဖောက်သည်များမှ ငွေပေးသွင်းခြင်းဖြင့် ရရှိသော ဓာတ်ပုံများ၏ အရေအတွက်ဖြစ်သည်။

**6. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာ၏ တာဝန်များ**

6.1. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် ဤစာချုပ် ၄ နောက်ခံအရ ဝဘ်ဆိုဒ်၏ အသုံးပြုနည်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်

6.2. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် မိမိ၏ အသုံးပြုသူအချက်အလက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရင်းသွင်းပါ။

6.3. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် မိမိကိုယ်ပိုင်လင့်ခ်နှင့် ပုံမှန်ဖော်ပြချက်ကို ဖန်တီးပါ။

6.4. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် မိမိတည်ရှိရာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့်အညီ ဓာတ်ပုံဆွဲယူခြင်းကို ပြုလုပ်ရမည်။ နိုင်ငံဥပဒေအရ ဓာတ်ပုံဆွဲယူခွင့်နှင့် လိုင်စင်ရရန် စည်းကမ်းများရှိပါက၊ အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် ဤစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။

6.5. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် ဓာတ်ပုံဆွဲယူခြင်းမပြုမီ လူသားများ၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် သဘောတူညီချက်ကို ရယူရမည်။

6.6. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် သူတို့၏ ဓာတ်ပုံများကို photohunter.pro တွင်ဖော်ပြထားပြီး မိမိကိုယ်ပိုင်လင့်ခ်

နှင့် ပုံမှန်ဖော်ပြချက်များဖြင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သတိပေးရမည်။

6.7. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် မိမိဓာတ်ပုံများကို ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြရာတွင် လူသားများအတွက် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ဖော်ပြရမည်။ ဓာတ်ပုံဖော်ပြချက်များတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် ကန့်သတ်မှု အခြေအနေများကို ဥပမာပြပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနေဖြင့် ဖော်ပြချက်သည် အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာမှ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းထားသော ဓာတ်ပုံများကို အသုံးပြုသူများ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရှိသည်။ ကန့်သတ်မှုအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရှိသည့်ဓာတ်ပုံများကို သီးခြားလင့်ခ်နှင့် အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရှိသည်။

6.8. အသုံးပြုသူဖောက်သည်၏ တောင်းဆိုချက်အရ ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများကို 12 နာရီအတွင်း ဖျက်ပစ်ရမည်။

6.9. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် မိမိရိုက်ယူထားသော ဓာတ်ပုံများကို 3 ရက်အတွင်း photohunter.pro တွင် ဖော်ပြရမည်။ အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်း ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဓာတ်ပုံများထည့်ရန် မလို့အပ်ပါက ဖောက်သည်အား သတိပေးရမည်။

**7. အသုံးပြုသူဖောက်သည်၏ အခွင့်အရေးများ**

7.1. အသုံးပြုသူဖောက်သည်သည် ဤစာချုပ် ၃ နောက်ခံအရ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။

7.2. အသုံးပြုသူဖောက်သည်သည် ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဓာတ်ပုံများကို ထည့်သွင်းထားသော အချိန်မှ စ၍ 14 ရက်အတွင်း ပုံမှန်လင့်ခ်နှင့် ဖော်ပြချက်များဖြင့် ကြည့်ရှုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။

7.3. အသုံးပြုသူဖောက်သည်သည် အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာကို တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် ဓာတ်ပုံများကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ် ပျက်ပျက်လုံးဝဖျက်ပစ်ရမည်။

7.4. အသုံးပြုသူဖောက်သည်သည် ဝဘ်ဆိုဒ်မှပေးထားသော ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ရှုသိမ်းဆည်းရန် အွန်လိုင်းပေးချေမှုစနစ်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။

7.5. အသုံးပြုသူဖောက်သည်သည် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူကို မေးခွန်းများ၊ အဆိုပြုချက်များ၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် အဆိုပြုချက်များနှင့် အခြားသတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင် အသုံးပြုသူသည် ဤအဆိုပြုချက်များသည် တရားဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ မူပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ လူများကို ခွဲခြားပြောဆိုခြင်းမရှိကြောင်း၊ တရားဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိကြောင်း ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူနှင့် ပြည်နယ်တော်တော်ချင်းဝေဖန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။

**8. အသုံးပြုသူဖောက်သည်၏ တာဝန်များ**

8.1. အသုံးပြုသူဖောက်သည်သည် ဤစာချုပ် ၄ နောက်ခံအရ ဝဘ်ဆိုဒ်၏ အသုံးပြုနည်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်

8.2. အသုံးပြုသူဖောက်သည်သည် မိမိ၏ အသုံးပြုသူအချက်အလက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရင်းသွင်းပါ။

**9. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာမှ ငွေထုတ်ခြင်း**

9.1. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် မိမိပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာရင်းတွင် ရှိသော ဝင်ငွေများကို ထုတ်ယူနိုင်သည်။

9.2. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် မိမိ၏ အချက်အလက်များ (ကဒ်နံပါတ်၊ အမည်၊ ငွေပမာဏ) ကို ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းပြီး ငွေထုတ်နိုင်သည်။

9.3. ဝင်ငွေထုတ်ယူရန်အတွက် အနိမ့်ဆုံးငွေပမာဏမှာ 1000 (တစ်ထောင်) ဂရိဗ်နည်းငွေပမာဏဖြစ်သည်။

9.4. ဝင်ငွေထုတ်ယူခြင်းကို ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူမှ အကောင့်မှကူးပြီး အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာမှ ဝင်ငွေအကောင့်ပေါ်တွင် ထည့်သွင်းပါသည်။

9.5. ဝင်ငွေထုတ်ယူခြင်းကို 48 (လေးဆယ်ရှစ်) နာရီအတွင်း ပြုလုပ်သည်။

9.6. ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် ဘဏ်နှင့် ငွေပေးချေမှုစနစ်များ၏ ကန့်သတ်ချက်များအရ ကြုံတွေ့သောအခါ ကျော်လွန်သည့်အချိန်များအတွက် တာဝန်မရှိပါ။

9.7. အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာမှ ဝင်ငွေထုတ်ယူခြင်းသည် ငွေပေးချေမှုစနစ်အပေါ်မူတည်၍ ကော်မရှင်ကို ချက်ချင်းထုတ်ယူသည်။

9.8. ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာမှ ထုတ်ယူသော ဝင်ငွေများအတွက် 20% (နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း) ကော်မရှင်ကို ချက်ချင်းထုတ်ယူသည်။

9.9. ဝင်ငွေထုတ်ယူမှုကို နောက်တွင်ဖော်ပြပါ ငွေပေးချေမှုစနစ်များမှ အထောက်အပံ့ပေးသည်- ဘဏ်ကဒ်များ (VISA, MasterCard)။ ကဒ်သည် မူရင်းငွေကြေးကို ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါက၊ ဘဏ်အပေါ်မူတည်၍ လဲလှယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။

**10. ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူ၏ တာဝန်ကန့်သတ်ချက်များ**

10.1. ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော အချက်အလက်များတွင်တွေ့ရှိသည့် အမှားများ၊ အမှားများနှင့် မမှန်ကန်မှုများအတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် တာဝန်မရှိပါ။ ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များ၏ မှန်ကန်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အပြည့်အဝ ကြိုးစားပါသည်။

10.2. ဝဘ်ဆိုဒ်အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြုပြင်မွမ်းမံလျက်ရှိပြီး အချိန်မရွေး သက်တမ်းကုန်ဆုံးနိုင်သည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်မှ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အချက်အလက်များကို ရယူခြင်းနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်မှ မှန်ကန်သော အချက်အလက်များကို ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်မှုများအတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် တာဝ

န်မရှိပါ။

10.3. ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် သဘောထားများနှင့် အမြင်များကို ထည့်သွင်းပြီးမှတ်ချက်များ၊ သုံးသပ်ချက်များ ထည့်သွင်းထားသော ဝဘ်ဆိုဒ်သုံးစွဲသူများ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်အတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် တာဝန်မရှိပါ။ ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူ၏ သဘောထားသည် အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက်ရေးသားသူများ၏ သဘောထားနှင့်မတူပါ။ ထို့အပြင် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် တရားဥပဒေများနှင့် လိုက်နာမှုများနှင့် ညီညွတ်သော မေးခွန်းများ ထည့်သွင်းမှုကို ကန့်သတ်ရန် ကြိုးစားပါသည်။

10.4. ဝဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုသူများနှင့် ပြည်သူများအကြားဖြစ်ပွားနိုင်သော တရားမဝင်အမှုများအတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် တာဝန်မရှိပါ။

10.5. ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အသုံးပြုသူများမှပြုလုပ်သည့် သဘောထားများအတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် တာဝန်မရှိပါ။

10.6. ဝဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် တာဝန်မရှိပါ။

10.7. ဝဘ်ဆိုဒ်အကောင့်အသုံးပြုသူများ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်သုံးစွဲခွင့်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် တာဝန်မရှိပါ။

10.8. ဝဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုသူများ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းအချိန်တွင် မှန်ကန်မှုမရှိသော အချက်အလက်များအတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် တာဝန်မရှိပါ။

10.9. ဝဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုတွင် ပြဿနာများ၊ အသုံးပြုသူစာချုပ်၏ အချို့သော ပုဒ်မများနှင့် သဘောတူမခြင်း၊ တတိယဖက်မှ မှားယွင်းသောအချက်အလက်များ ရယူမှု၊ တရားမဝင်သော အချက်အလက်များနှင့် အခြားမလက်ခံနိုင်သော အချက်အလက်များ ရှိပါက၊ ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူအား အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ကန့်သတ်ရန်နှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်မှ မလိုအပ်သော အချက်အလက်များကို အကန့်အသတ်များနှင့် ရပ်ဆိုင်းရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဝဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဤစာချုပ်၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကြောင်းတူလိုက်နာရန်။

10.10. ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များကို ဖျက်ရန်နှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုအတွက် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ဝဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုအတွက် အသုံးပြုသူများ၏ ဝင်ရောက်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် အကန့်အသတ်များ ရှိပါသည်။

**11. စာချုပ်၏ သက်တမ်းကာလ**

11.1. ဤစာချုပ်သည် သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပြီး၊ ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူသည် ဤစာချုပ်ကို ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းအခွင့်ရှိသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများသည် ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းပြီးအချိန်တွင် စတင်သည်။ အသုံးပြုသူသည် စာချုပ်ပြောင်းလဲမှုများကို လက်ခံထားသည်။

11.2. ဤစာချုပ်သည် ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရင်းသွင်းချိန်မှ စတင်၍ အသုံးပြုသူနှင့် ကုမ္ပဏီအကြား သက်တမ်းတည်ပါသည်။

11.3. ဝဘ်ဆိုဒ်သည် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူ၏ ပစ္စည်းမှုဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော မူပိုင်ခွင့်များသည် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုသူများ၏ အသုံးပြုမှုသည် စာချုပ်နှင့် ပတ္ထိပမာသည့် ဥပဒေများအတိုင်း ဖြစ်သည်။

11.4. ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အမည်များသည် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ရှင်များ ဖြစ်သည်။

11.5. အသုံးပြုသူသည် ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူ၏ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ဝဘ်ဆိုဒ်၏ အပိုင်းများကို ထုတ်မပြန်၊ မတူညီမှုမရှိဘဲ မရယူရပါ။

11.6. ဤစာချုပ်သည် တရားဥပဒေများနှင့်အညီ စီရင်ထားပြီး လိုက်နာမှုမရှိသော ပြဿနာများကို တရားဥပဒေများအတိုင်း ဖြေရှင်းရန်ရှိသည်။

**12. လျှို့ဝှက်ချက်စည်းမျဉ်းများ**

12.1. လျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းသည် လျှို့ဝှက်ချက်စာချုပ် အရ ဖြစ်သည်။

12.2. ဤစာချုပ်၏ စည်းမျဉ်းများကို လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် အမည်မဖော်ထားသော လျှို့ဝှက်ချက်အချက်အလက်များနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လျှို့ဝှက်ချက်စာချုပ်ကို လက်ခံထားသည်။

12.3. ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှု၊ စာရင်းဖွည့်စွက်ခြင်းတို့မှရရှိသော အချက်အလက်များ၊ အသုံးပြုသူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူမှ ပြုလုပ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်များ (လည်ပတ်သူ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူ) သည် ၎င်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူမှ စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းကို လက်ခံပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများကို ဝဘ်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်သူကို စာတမ်းအဖြင့် တင်ပြရန် ဝန်ခံပါသည်။

**ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း**

ဂရုဏာပါရမည်သော အသုံးပြုသူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရင်းသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် မိမိ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သော ဝဘ်ဆိုဒ်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို တရားဥပဒေနှင့်အညီ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုချက်စာချုပ်ကို လက်ခံထားသည်။

**တရားဥပဒေစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လက်ခံထားသော စည်းမျဉ်းများ**

အသုံးပြုသူသည် photohunter.pro

 ဝဘ်ဆိုဒ် (အောက်တွင် "ဝဘ်ဆိုဒ်") တွင် စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့် မိမိပိုင်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရန် သဘောတူ၍ မိမိ၏ အမည်ဖြင့် သဘောတူကာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ (အမည်၊ ကျား/မ၊ အသက်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်နေရာ၊ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ) ကိုဝဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်မှ ပြုလုပ်သည်။

အသုံးပြုသူသည် ဝဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ (ဖော်ပြချက်နှင့် ရွေးချယ်မှုများ၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် ဖျက်ပစ်ခြင်း) ပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုပါသည်။ အသုံးပြုသူသည် ဝဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်၏ ဝန်ထမ်းများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို တာဝန်ယူရန် ခွင့်ပြုပါသည်။

**ထပ်ဆောင်းများ:**

**တရားဝင်လိပ်စာ:**
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုပ်ငန်းရှင် ယူခီမိုဗစ် အာလာ အဒိုလ်ဖိုဗာ၊ EGRPOU 2163025926၊ 02232၊ ကီးဗ်မြို့၊ ဇာခရယ်စကီးမြို့ပေါ်၊ အမှတ် 57၊ အခန်း 126။

**ဓာတ်ပုံဈေးနှုန်းများ:**
ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဓာတ်ပုံဈေးနှုန်းများကို အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာမှ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်။ အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံဆရာသည် ဖောက်သည်အား ဓာတ်ပုံဈေးနှုန်းကို အသိပေးကာ ဓာတ်ပုံတင်သွင်းမှုအချိန်တွင် ဈေးနှုန်းကို 10 ဂရိဗ်နှုန်းကနေ မိမိစိတ်ကြိုက် သတ်မှတ်ထားသည်။

0
0
0