Használati feltételek

**Felhasználási Feltételek**

**1. A weboldal használatának feltételei**

1.1. Ez a felhasználói megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) a photohunter.pro weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) használatának feltételeit kínálja a weboldal adminisztrációja és egy természetes személy (beleértve a jogi személyek képviselőit) (a továbbiakban: „Felhasználó”) között, és szabályozza a Felhasználó által a Weboldalon való közzététel céljából nyújtott információk feltételeit.

1.2. A weboldal adminisztrátora Alla Adolfovna Yukhimovych egyéni vállalkozó (EDRPOU kód 2163025926, 02232, Kijev, Mykola Zakrevsky utca, 57-es ház, 126-os lakás). Kapcsolattartó telefonszám: +380965307891.

1.3. A weboldal felhasználójának minősül minden olyan természetes személy, aki bármikor hozzáfért a weboldalhoz, és elérte a jelen Megállapodás elfogadásához szükséges életkort.

1.4. A Felhasználó köteles teljes mértékben megismerkedni ezzel a Megállapodással a weboldalon történő regisztráció előtt. A Felhasználó regisztrációja a weboldalon „Fotósként” (a továbbiakban: „Felhasználó fotós”) vagy „Ügyfélként” (a továbbiakban: „Felhasználó ügyfél”) a Felhasználó teljes és feltétel nélküli elfogadását jelenti ezzel a Megállapodással. Ha a Felhasználó nem ért egyet a Megállapodás feltételeivel, a weboldal használatát azonnal be kell szüntetni.

1.5. Ezt a Megállapodást a Weboldal Adminisztrációja egyoldalúan módosíthatja és/vagy kiegészítheti külön értesítés nélkül. Ezek a Szabályok nyitott és nyilvános dokumentumok.

1.6. A Megállapodás kölcsönös jogokat és kötelezettségeket ír elő a Felhasználó és a Weboldal Adminisztrációja számára.

**2. A weboldal használatának rendje a Felhasználó fotós által**

2.1. A weboldalon történő regisztráció során a Felhasználó fotós beleegyezik, hogy pontos és valós információkat ad meg magáról és kapcsolattartási adatairól.

2.2. A weboldalon történő regisztráció során a Felhasználó fotós felhasználónevet és jelszót kap, amelyek biztonságáért személyesen felelős.

2.3. A weboldal lehetővé teszi a Felhasználó fotós számára, hogy egyedi névjegykártyát hozzon létre, amely kódot tartalmaz, amely a weboldalra mutat, valamint egy egyedi linket az oldal által biztosított sablon szerint.

2.4. A Felhasználó fotós feltöltheti és megtekintheti a feltöltött képeket, amelyeket ő készített. Tilos nyilvános, kereskedelmi vagy egyéb célokra terjeszteni a Felhasználó fotós által feltöltött anyagokat.

2.5. A Felhasználó fotós törölheti az általa feltöltött anyagokat és képeket.

2.6. A Felhasználó fotós által a weboldalra feltöltött képek a feltöltéstől számított 14 naptári napig maradnak ott.

2.7. A 2.6. pontban megadott határidő lejártával a képek automatikusan törlődnek.

2.8. A Felhasználó fotós három fizetési lehetőséget választhat a Felhasználó ügyfél által az egyedi linken vagy névjegykártya kódján keresztül letöltött képekért:

- ingyenes lehetőség;
- fizetős lehetőség;
- olyan lehetőség, ahol a Felhasználó fotós költségmegjelölés nélkül tölti fel a képeket a weboldalra, és a Felhasználó ügyfél maga határozza meg a képek árát, de nem kevesebb, mint a weboldalon megadott minimális letöltési ár.

2.9. A Felhasználó fotós lehetőséget kap arra, hogy a weboldalon szerzett jövedelmét a weboldal által támogatott fizetési rendszerekre átutalja, a weboldal által a kifizetés időpontjában meghatározott jutalék levonásával.

**3. A weboldal használatának rendje a Felhasználó ügyfél által**

3.1. A weboldalon történő regisztráció során a Felhasználó ügyfél beleegyezik, hogy pontos és valós információkat ad meg magáról és kapcsolattartási adatairól.

3.2. A weboldalon történő regisztráció során a Felhasználó ügyfél felhasználónevet és jelszót kap, amelyek biztonságáért személyesen felelős.

3.3. A Felhasználó ügyfél egyedi linken vagy a névjegykártyán megadott kódon keresztül hozzáférhet a Felhasználó fotós által biztosított képekhez.

3.4. A Felhasználó ügyfél fizethet (ha fizetős lehetőség van megadva) és letöltheti a kód vagy link alapján szerzett képeket watermark nélkül bármelyik lehetőséggel (2.8. pont), amelyet a Felhasználó fotós megadott.

3.5. A Felhasználó ügyfél a képekért az Interkassa fizetési rendszeren keresztül fizethet.

3.6. A Felhasználó ügyféltől jutalékot vonnak le, amely a kifizetésre használt fizetési rendszertől függ.

3.7. A Felhasználó fotós által a weboldalra feltöltött képek a feltöltéstől számított 14 naptári napig maradnak ott, és egyedi linken vagy névjegykártya kódján keresztül elérhetők.

3.8. A 3.5. pontban megadott határidő lejártával a képek automatikusan törlődnek.

**4. Tilos a weboldalon:**

4.1. Erőszakos rendszerváltoztatásra vagy hatalomátvételre való felhívás; közigazgatási határok vagy államhatárok megváltoztatására való felhívás, a rend megzavarása, amelyet az alkotmányok vagy alapvető törvények határoznak meg; zavargásokra, gyújtogatásokra, vagyon megsemmisítésére, épületek vagy létesítmények elfoglalására, állampolgárok erőszakos kilakoltatására való felhívás; agresszióra vagy katonai konfliktus kirobbantására való felhívás.

4.2. Közvetlen és közvetett sértések bárkinek, beleértve politikusokat, hivatalnokokat, újságírókat, a forrás felhasználóit, beleértve a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási hovatartozás szerinti megkülönböztetést, valamint soviniszta megjegyzéseket.

4.3. Obszcén nyelvezet, pornográf, erotikus vagy szexuális jellegű megjegyzések.

4.4. Bármilyen sértő viselkedés a forrás minden résztvevője felé.

4.5. Kijelentések, amelyek célja más résztvevők szándékos provokálása heves reakcióra.

4.6. Reklám, kereskedelmi üzenetek, valamint olyan üzenetek, amelyek nem tartalmaznak információs tartalmat és nem kapcsolódnak a forrás témájához, kivéve, ha az ilyen reklám vagy üzenet külön engedélyt kapott a weboldal adminisztrációjától.

4.7. Bármilyen üzenet és egyéb cselekvés, amelyet a törvény tilt.

4.8. Magát más embernek vagy szervezet képviselőjének kiadni megfelelő felhatalmazás nélkül, beleértve

 a weboldal alkalmazottait és tulajdonosait, valamint megtéveszteni bármilyen alany vagy tárgy tulajdonságairól és jellemzőiről.

4.9. Olyan anyagok közzététele, amelyeket a Felhasználó nem jogosult törvény szerint vagy bármilyen szerződéses kapcsolat értelmében hozzáférhetővé tenni, valamint olyan anyagok, amelyek megsértik bármilyen szabadalom, védjegy, üzleti titok, szerzői jog vagy más tulajdonjog és/vagy szerzői és szomszédos jog harmadik fél jogait.

4.10. Olyan reklámok, spam, „piramis” rendszerek, „boldogságlevelek” nem engedélyezett közzététele; olyan anyagok, amelyek számítógépes kódokat tartalmaznak, amelyek célja bármely számítógépes vagy távközlési berendezés vagy program működésének megzavarása, elpusztítása vagy korlátozása, jogosulatlan hozzáférés megszerzése, valamint kereskedelmi szoftvertermékek sorozatszámai, bejelentkezések, jelszavak és egyéb eszközök jogosulatlan hozzáférés megszerzéséhez az internet fizetős erőforrásaihoz.

4.11. Szándékos vagy véletlen megsértése bármely alkalmazandó helyi, állami vagy nemzetközi jogszabálynak.

4.12. Bármilyen pornográf, szélsőséges, náci tartalmú anyagok vagy bármilyen, az ország törvényei által tiltott anyagok feltöltése, amelyben közzéteszik őket.

**5. A Felhasználó fotós jogai**

5.1. A Felhasználó fotós jogosult a weboldal használatára a jelen Megállapodás 2. szakasza szerint.

5.2. A Felhasználó fotós jogosult névjegykártyát nyomtatni bármely számára elérhető nyomtatott kiadványban.

5.3. A Felhasználó fotós jogosult a névjegykártya nyomtatása után saját maga megválasztani a munka helyszínét és idejét.

5.4. A Felhasználó fotós kapcsolatba léphet a weboldal adminisztrációjával kérdésekkel, panaszokkal, a működés javítására vonatkozó javaslatokkal vagy bármilyen más információval. A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy ez a kommunikáció nem jogellenes, fenyegető, nem sérti a szerzői jogokat, nem diszkriminálja az embereket semmilyen alapon, és nem tartalmaz sértéseket vagy más módon megsérti az Ukrajna, az ország, amelynek lakosa, vagy nemzetközi jogszabályok hatályos törvényeit.

5.5. A Felhasználó fotós jogosult a munkavégzés eredményei alapján díjazásban részesülni. A munkavégzés eredménye a Felhasználó ügyfelek által végrehajtott fizetős letöltések száma.

**6. A Felhasználó fotós kötelezettségei**

6.1. A Felhasználó fotós köteles betartani a weboldal használatának szabályait, amelyeket a jelen Megállapodás 4. szakasza tartalmaz.

6.2. A Felhasználó fotós köteles pontos információkat szolgáltatni a regisztráció során magáról, kapcsolattartási adatairól és a weboldal által kért egyéb információkról.

6.3. A Felhasználó fotós köteles egyedi linket és névjegykártya kódot létrehozni a weboldalon.

6.4. A Felhasználó fotós köteles a fényképezést az ország törvényeivel összhangban végrehajtani, ahol tartózkodik, függetlenül attól, hogy ennek az országnak a lakosa-e vagy sem. Ha az ország törvényei írásos engedélyt, licencet vagy bármilyen más formájú engedélyt írnak elő a fényképezéshez, a Felhasználó fotós köteles ezeket a dokumentumokat megőrizni, és azokat a weboldal adminisztrációjának kérésére rendelkezésre bocsátani.

6.5. A Felhasználó fotós köteles a fényképezés előtt megszerezni a személy engedélyét és beleegyezését az ország törvényeivel összhangban, ahol tartózkodik.

6.6. A Felhasználó fotós köteles tájékoztatni az embereket arról, hogy fényképeik a photohunter.pro weboldalon lesznek elérhetők egyedi linken vagy névjegykártya kódján keresztül.

6.7. A Felhasználó fotós köteles elmagyarázni és biztosítani az embereknek a választási lehetőséget fényképeik közzétételének formájára a weboldalon. A fényképek közzétételének formái közé tartozik a nyilvános és rejtett forma. A nyilvános forma az, amikor a Felhasználó fotós által a weboldalra feltöltött képek a weboldal felhasználói számára megtekinthetők. A rejtett forma azt jelenti, hogy a Felhasználó fotós által a weboldalra feltöltött képekhez csak az egyedi linken és csak a Felhasználó fotós, a weboldal adminisztrációja és azok a felhasználók férhetnek hozzá, akik rendelkeznek az egyedi linkkel vagy névjegykártya kóddal, amelyet a Felhasználó fotós biztosított.

6.8. A Felhasználó ügyfél kérésére 12 órán belül eltávolítja a weboldalról a képeket vagy az albumot, amelyben azok találhatók.

6.9. Ajánlott, hogy a Felhasználó fotós a photohunter.pro weboldalra feltöltse a képeket, amelyeket 3 napon belül készített. A Felhasználó fotós köteles a legmegfelelőbb módon értesíteni az ügyfelet, ha nem tudja időben feltölteni a képeket a weboldalra.

**7. A Felhasználó ügyfél jogai**

7.1. A Felhasználó ügyfél jogosult a weboldal használatára a jelen Megállapodás 3. szakasza szerint.

7.2. A Felhasználó ügyfél jogosult a feltöltéstől számított 14 napon belül az egyedi linken vagy névjegykártya kódján keresztül megtekinteni és letölteni a képeket.

7.3. A Felhasználó ügyfél jogosult kérni a Felhasználó fotóst, hogy rejtse el a képeket a nyilvános hozzáféréstől, törölje azok egy részét, megadva a kép számát, vagy törölje az egész albumot.

7.4. A Felhasználó ügyfél jogosult kiválasztani az online fizetési módot a weboldal által biztosított képek letöltéséért.

7.5. A Felhasználó ügyfél kapcsolatba léphet a weboldal adminisztrációjával kérdésekkel, panaszokkal, a működés javítására vonatkozó javaslatokkal vagy bármilyen más információval. A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy ez a kommunikáció nem jogellenes, fenyegető, nem sérti a szerzői jogokat, nem diszkriminálja az embereket semmilyen alapon, és nem tartalmaz sértéseket vagy más módon megsérti az Ukrajna, az ország, amelynek lakosa, vagy nemzetközi jogszabályok hatályos törvényeit.

**8. A Felhasználó ügyfél kötelezettségei**

8.1. A Felhasználó ügyfél köteles betartani a weboldal használatának szabályait, amelyeket a jelen Megállapodás 4. szakasza tartalmaz.

8.2. A Felhasználó ügyfél köteles pontos információkat szolgáltatni a regisztráció során magáról, kapcsolattartási adatairól és a weboldal által kért egyéb információkról.

**9. A Felhasználó fotós

 pénzeszközeinek kivonása**

9.1. A Felhasználó fotós kivonhatja az egyenlegén lévő pénzeszközöket személyes fiókjából.

9.2. A pénzeszközök kivonása a Felhasználó fotós által megadott adatok, nevezetesen: kártyaszám, teljes név, kivonandó összeg megadásával történik a weboldalon elhelyezett speciális űrlapon keresztül.

9.3. A minimális kivonási összeg az egyenlegből 1000 (ezer) hrivnya.

9.4. A pénzeszközök kivonása manuálisan történik a pénzügyes által az adminisztrátor bankszámlájáról a Felhasználó fotós által a 9.2. pont szerint megadott bankszámlára történő kifizetéssel.

9.5. A pénzeszközök kivonása legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül történik.

9.6. A weboldal adminisztrációja nem felelős a késedelemért, ha a késedelmet a bank vagy a fizetési rendszerek okozzák.

9.7. A Felhasználó fotóstól jutalékot vonnak le az egyenlegből történő pénzkivonásért, amely a kivonást végző fizetési rendszertől függ.

9.8. A weboldal adminisztrációja 20% (húsz százalék) jutalékot számít fel a Felhasználó fotós egyenlegéről történő minden kivonásért.

9.9. A pénzeszközök kivonása a következő fizetési rendszerek támogatásával történik: bankkártyák (VISA, MasterCard). Ha a kártya pénzneme eltér a kivonás pénznemétől, az átváltás a bank árfolyama alapján történik.

**10. A weboldal adminisztrációjának felelősségi korlátozásai**

10.1. A weboldal adminisztrációja nem vállal felelősséget a weboldalon található anyagokban előforduló hibákért, elírásokért vagy pontatlanságokért. A weboldal adminisztrációja minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon bemutatott információk pontosak és megbízhatóak legyenek.

10.2. A weboldal információi folyamatosan frissülnek, és bármikor elavulhatnak. A weboldal adminisztrációja nem vállal felelősséget a weboldalon található elavult információkért, valamint a Felhasználó azon képességének hiányáért, hogy frissítéseket kapjon a weboldalon tárolt információkról.

10.3. A weboldal adminisztrációja nem vállal felelősséget a látogatók által a weboldalon hagyott megjegyzésekben vagy értékelésekben megfogalmazott kijelentésekért és véleményekért. A weboldal adminisztrációjának véleménye nem feltétlenül egyezik meg az értékelések és megjegyzések szerzőinek véleményével és álláspontjával. Ugyanakkor a weboldal adminisztrációja minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az olyan üzenetek közzétételét, amelyek sértik a hatályos törvényeket vagy erkölcsi normákat.

10.4. A weboldal adminisztrációja nem vállal felelősséget a Felhasználók esetleges jogellenes cselekedeteiért harmadik személyekkel szemben, vagy harmadik személyek Felhasználókkal szembeni jogellenes cselekedeteiért.

10.5. A weboldal adminisztrációja nem vállal felelősséget a Felhasználók által a weboldalon tett vagy közzétett kijelentésekért.

10.6. A weboldal adminisztrációja nem vállal felelősséget a weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő károkért, veszteségekért vagy kiadásokért (valós vagy potenciális).

10.7. A weboldal adminisztrációja nem vállal felelősséget a Felhasználók hozzáférésének elvesztéséért saját fiókjukhoz - a weboldal felhasználói fiókjához.

10.8. A weboldal adminisztrációja nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott adatok hiányos, pontatlan vagy helytelen megadásáért a felhasználói fiók létrehozásakor.

10.9. Ha a weboldal használatával kapcsolatban problémák merülnek fel, ha a Felhasználó nem ért egyet a Felhasználói Megállapodás egyes részeivel, vagy ha a Felhasználó harmadik féltől pontatlan információkat kapott, vagy sértő jellegű információkat, bármilyen más elfogadhatatlan információkat, kérjük, lépjen kapcsolatba a weboldal adminisztrációjával, hogy a weboldal adminisztrációja elemezhesse és kiküszöbölhesse a megfelelő hibákat, korlátozhassa és megelőzhesse a nem kívánt információk beérkezését a weboldalra, valamint szükség esetén korlátozhassa vagy megszüntethesse szolgáltatásai nyújtásának kötelezettségeit bármely Felhasználó és ügyfél irányában, aki szándékosan megsérti a Megállapodás előírásait és a weboldal működését.

10.10. A fentiek érdekében a weboldal adminisztrációja fenntartja a jogot a weboldalon közzétett információk törlésére, valamint műszaki és jogi intézkedések megtételére a weboldalhoz való hozzáférés megszüntetésére azon Felhasználók számára, akik a weboldal adminisztrációjának megítélése szerint problémákat okoznak a weboldal használatában más Felhasználók számára, vagy azon Felhasználók számára, akik megsértik a Megállapodás követelményeit.

**11. A Megállapodás hatálya**

11.1. Ez a Megállapodás egy szerződés. A weboldal adminisztrációja fenntartja a jogot a Megállapodás módosítására vagy új bevezetésére. Az ilyen változtatások a weboldalon való közzétételük időpontjától lépnek hatályba. A weboldal anyagainak Felhasználó általi használata a Megállapodás módosítása után automatikusan annak elfogadását jelenti.

11.2. Ez a Megállapodás a Felhasználó weboldalon történő regisztrációjával lép hatályba, és a Felhasználó és a Társaság között érvényes a weboldal Felhasználó általi teljes használati időtartama alatt.

11.3. A weboldal a weboldal adminisztrációjának szellemi tulajdonjoga tárgya. A weboldalhoz fűződő összes kizárólagos szerzői jog a weboldal adminisztrációjához tartozik. A weboldal Felhasználók általi használata csak a Megállapodás és a szellemi tulajdonjogokról szóló törvények keretein belül lehetséges.

11.4. A weboldal anyagaiban hivatkozott minden védjegy és név a megfelelő tulajdonosok tulajdonában van.

11.5. A Felhasználó vállalja, hogy nem reprodukálja, nem másolja a weboldal bármely részét, kivéve, ha a weboldal adminisztrációja erre külön engedélyt ad.

11.6. Ezt a Megállapodást a törvények szabályozzák és értelmezik. A Megállapodásban nem szabályozott kérdések a törvények szerint kerülnek rendezésre.

**12. Adatvédelmi Megállapodás**

12.1. A bizalmasnak tekinthető információk gyűjtésének, felhasználásának és közzétételének rendje az Adatvédelmi Megállapodás alapján történik.

12.2. A jelen Megállapodás feltételeinek elfogadás

ával vagy a weboldal oldalainak meglátogatásával a látogató automatikusan elfogadja az Adatvédelmi Megállapodás feltételeit a személyre szabott és nem személyre szabott bizalmas információk használatára vonatkozóan.

12.3. Az Adatkezelő által a magánszemély (látogató vagy Felhasználó) weboldalainak látogatása és/vagy regisztrációs űrlapok kitöltése eredményeként gyűjtött, tárolt, felhasznált, feldolgozott és közzétett információk, beleértve a Felhasználók személyes adatait is, az Ukrajna jogszabályainak megfelelően kerülnek feldolgozásra. A magánszemély (látogató vagy Felhasználó) tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy személyes adatait az Adatkezelő gyűjtse és feldolgozza az Adatvédelmi Megállapodás és a Felhasználói Megállapodás feltételei szerint, Ukrajna jogszabályaival összhangban; köteles írásban értesíteni az Adatkezelőt személyes adatainak változásairól.

**Személyes Adatok Védelme**

Tisztelt Felhasználó, a weboldalon történő regisztrációval vagy a weboldal különböző szolgáltatásainak használatával, amelyek személyes adatok megadását igénylik, hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához az Ukrajna „Személyes Adatok Védelméről” szóló törvénye, valamint a megállapodott és jóváhagyott szabályok szerint. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy ezeket az információkat marketing célokra felhasználja a szolgáltatások nyújtásának keretében.

**Az Ukrajna „Személyes Adatok Védelméről” szóló törvénye szerinti megállapodott és jóváhagyott szabályok**

A Felhasználó a photohunter.pro weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) történő regisztrációval, beleértve a fiók létrehozását és/vagy a weboldal bármely szolgáltatásának felhasználóként történő regisztrációját, amennyiben a megfelelő cselekedeteket saját és valódi (nem kitalált) nevében végzi, hozzájárul a weboldal tulajdonosának a Felhasználó személyes adatainak feldolgozásához (teljes név, nem, életkor, 

lakóhely, születési hely és idő, kapcsolattartási adatok, amennyiben megadottak, és feltéve, hogy ezek az információk valósak és valósak).

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal tulajdonosa műveleteket végezzen az információs (automatizált) rendszerben és/vagy a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásokban, amelyek a személyes adatok gyűjtésével, nyilvántartásával, felhalmozásával, tárolásával, adaptálásával, megváltoztatásával, frissítésével, felhasználásával és terjesztésével (értékesítés, átvitel), anonimizálásával, megsemmisítésével kapcsolatosak a Felhasználó fizikai személy adatainak és információinak. A Felhasználó hozzájárul továbbá, hogy a weboldal tulajdonosa saját belátása szerint határozza meg a Felhasználó személyes adatainak felhasználásának rendjét (beleértve a weboldal tulajdonosának alkalmazottai által a szakmai, szolgálati vagy munkaköri kötelezettségeiknek megfelelően történő személyes adatfelhasználás rendjét), a védelem, a terjesztés, a hozzáférés a nyilvántartásokhoz és a személyes adatok feldolgozásának jogának más adatkezelőkre történő átruházásának rendjét. A Felhasználó ezeket a jogokat a weboldal tulajdonosának adja meg annak érdekében, hogy az teljesítse az Ukrajna hatályos személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok követelményeit.

**Kiegészítő pontok:**

**Jogi cím:**
Alla Adolfovna Yukhimovych egyéni vállalkozó, EDRPOU kód 2163025926, 02232, Kijev, Mykola Zakrevsky utca, 57-es ház, 126-os lakás.

**Képek árai:**
A weboldalon található képek árai változóak és előre meghatározottak a fotós által. A Felhasználó fotós értesíti az ügyfelet a képek áráról, és a feltöltéskor maga határozza meg az árat, amely 10 hrivnyától a szükséges összegig terjed.

0
0
0