Podmínky použití

1.1. Tato uživatelská smlouva (dále jen „Smlouva“) je nabídkou podmínek pro používání webové stránky photohunter.pro (dále jen „Web“) jménem Správce webu a fyzickou osobou (včetně zástupců právnických osob) (dále jen „Uživatel“) a upravuje podmínky poskytování informací Uživatelem pro zveřejnění na Webu.

1.2. Správcem tohoto Webu je Fyzická osoba podnikatelka Alla Adol'fofna Juchimovich (IČO 2163025926, 02232, Kyjev, ul. Zakrevskoho Mykoly, dům 57, byt 126). Kontaktní telefonní číslo: +380965307891.

1.3. Uživatelem Webu je každá fyzická osoba, která kdykoli získala přístup na Web a dosáhla věku, který umožňuje přijetí této Smlouvy.

1.4. Uživatel je povinen se před registrací na Webu seznámit s touto Smlouvou. Registrace Uživatele na Webu jako „Fotograf“ (dále jen „Uživatel fotograf“) nebo jako „Klient“ (dále jen „Uživatel klient“) znamená úplné a bezpodmínečné přijetí této Smlouvy Uživatelem. V případě nesouhlasu s podmínkami Smlouvy musí Uživatel okamžitě přestat Web používat.

1.5. Tato Smlouva může být změněna a/nebo doplněna Správcem Webu jednostranně bez zvláštního oznámení. Tyto Pravidla jsou veřejným a přístupným dokumentem.

1.6. Smlouva stanoví vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Správce Webu.

### Použití Webu Uživatelem fotografem

2.1. Při registraci na Webu se Uživatel fotograf zavazuje poskytnout pravdivé a přesné informace o sobě a svých kontaktních údajích.

2.2. Při registraci na Webu získává Uživatel fotograf přihlašovací jméno a heslo, za jejichž bezpečnost nese osobní odpovědnost.

2.3. Web umožňuje Uživateli fotografovi vytvořit unikátní vizitku s kódem, který vede na web, a také s unikátním odkazem podle šablony poskytnuté webem.

2.4. Uživatel fotograf může nahrávat a prohlížet nahrané fotografie, které pořídil. Je zakázáno šířit materiály nahrané Uživatelem fotografem pro veřejné, komerční nebo jiné účely.

2.5. Uživatel fotograf může mazat materiály, fotografie, které nahrál.

2.6. Fotografie nahrané Uživatelem fotografem na web se uchovávají po dobu 14 kalendářních dnů od okamžiku jejich nahrání.

2.7. Po uplynutí lhůty uvedené v bodě 2.6 se fotografie automaticky smažou.

2.8. Uživatel fotograf si může vybrat tři možnosti platby za nahrání fotografií Uživatelem klientem poskytnutých podle unikátního odkazu nebo kódu vizitky:

- bezplatná varianta;
- placená varianta;
- varianta, kdy Uživatel fotograf nahraje fotografie na web bez uvedení ceny a Uživatel klient sám určuje cenu fotografií, ale ne méně než minimální cena nahrání fotografií uvedená na webu.

2.9. Uživatel fotograf má možnost vybrat vydělané peníze z webu na své platební systémy podporované webem, s odečtením provize webu stanovené v době výběru peněz.

### Použití Webu Uživatelem klientem

3.1. Při registraci na Webu se Uživatel klient zavazuje poskytnout pravdivé a přesné informace o sobě a svých kontaktních údajích.

3.2. Při registraci na Webu získává Uživatel klient přihlašovací jméno a heslo, za jejichž bezpečnost nese osobní odpovědnost.

3.3. Uživatel klient má možnost prostřednictvím unikátního odkazu nebo kódu uvedeného na vizitce získané od Uživatele fotografa získat přístup k fotografiím.

3.4. Uživatel klient může zaplatit (pokud je uvedena placená forma nahrání) a stáhnout fotografie získané prostřednictvím unikátního kódu nebo odkazu vizitky bez vodoznaku jakýmkoli způsobem (bod 2.8) uvedeným Uživatelem fotografem.

3.5. Platba za fotografie Uživatelem klientem se provádí na platební systém Interkassa.

3.6. Uživatel klient platí provizi, která závisí na platebním systému, ze kterého jsou peníze vybírány.

3.7. Fotografie nahrané Uživatelem fotografem na web se uchovávají po dobu 14 kalendářních dnů od okamžiku jejich nahrání a jsou dostupné prostřednictvím unikátního odkazu nebo kódu vizitky.

3.8. Po uplynutí lhůty uvedené v bodě 3.5 se fotografie automaticky smažou.

### Na Webu jsou zakázány:

4.1. Výzvy k násilné změně nebo svržení ústavního pořádku nebo k uchopení státní moci; výzvy ke změně administrativních hranic nebo státních hranic, porušování pořádku stanoveného ústavami nebo základními zákony zemí; výzvy k pogromům, požárům, ničení majetku, obsazování budov nebo zařízení, násilnému vysídlování občanů; výzvy k agresi nebo k rozpoutání vojenského konfliktu.

4.2. Přímé a nepřímé urážky kohokoli, včetně politiků, úředníků, novinářů, uživatelů zdroje, včetně urážek na základě národnosti, etnické příslušnosti, rasy nebo náboženství, jakož i šovinistická prohlášení.

4.3. Vulgarismy, prohlášení pornografické, erotické nebo sexuální povahy.

4.4. Jakékoli urážlivé chování vůči všem účastníkům zdroje.

4.5. Prohlášení, jejichž cílem je záměrně provokovat prudkou reakci ostatních účastníků zdroje.

4.6. Reklama, komerční zprávy, jakož i zprávy, které nemají informační hodnotu a nesouvisejí s tématikou zdroje, pokud na takovou reklamu nebo zprávu nebylo získáno zvláštní povolení od Správce webu.

4.7. Jakékoli zprávy a jiné činnosti, které jsou zakázány zákonem.

4.8. Vydávání se za jinou osobu nebo zástupce organizace a/nebo komunity bez dostatečného oprávnění, včetně zaměstnanců a vlastníků Webu, jakož i uvádění v omyl ohledně vlastností a charakteristik jakýchkoli subjektů nebo objektů.

4.9. Zveřejňování materiálů, které Uživatel nemá právo zpřístupňovat podle zákona nebo podle jakýchkoli smluvních vztahů, jakož i materiálů, které porušují práva na jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo nebo jiná vlastnická práva a/nebo autorská a související práva třetí strany.

4.10. Zveřejňování neautorizované reklamní informace, spamu, pyramidových schémat, "řetězových dopisů"; materiálů obsahujících počítačové kódy určené k narušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového nebo telekomunikačního zařízení nebo softwaru, k provádění neoprávněného přístupu, jakož i sériových čísel k komerčním softwarovým produktům, přihlašovacích jmen, hesel a dalších prostředků pro získání neoprávněného přístupu k placeným zdrojům na internetu.

4.11. Úmyslné nebo náhodné porušení jakýchkoli platných místních, státních nebo mezinárodních právních předpisů.

4.12. Nahrávání jakýchk

oli materiálů pornografické, extremistické, nacistické povahy nebo jakýchkoli materiálů zakázaných zákony země, ve které jsou zveřejněny.

### Práva Uživatele fotografa

5.1. Uživatel fotograf má právo používat web podle oddílu 2 této Smlouvy.

5.2. Uživatel fotograf má právo tisknout vizitku v jakémkoli dostupném tisku.

5.3. Uživatel fotograf má právo po vytištění vizitky samostatně vybrat místo a čas pro práci.

5.4. Uživatel fotograf může kontaktovat Správce webu s otázkami, stížnostmi, návrhy na zlepšení práce nebo s jakoukoli jinou informací. Přitom Uživatel odpovídá za to, že toto sdělení není nezákonné, hrozivé, neporušuje autorská práva, nediskriminuje lidi na jakémkoli základě a neobsahuje urážky ani jinak neporušuje platné právní předpisy Ukrajiny, země, jejímž je rezidentem nebo mezinárodních aktů.

5.5. Uživatel fotograf má právo získat odměnu podle výsledků provedené práce. Výsledkem provedené práce je počet placených stažení fotografií Uživateli klienty.

### Povinnosti Uživatele fotografa

6.1. Uživatel fotograf se zavazuje dodržovat pravidla používání webu stanovená v oddíle 4 této Smlouvy.

6.2. Uživatel fotograf se zavazuje poskytnout pravdivé informace během registrace o sobě, kontaktních údajích a dalších informacích požadovaných webem.

6.3. Uživatel fotograf se zavazuje vytvořit unikátní odkaz, kód vizitky na webu.

6.4. Uživatel fotograf se zavazuje provádět fotografování v souladu s právními předpisy země, ve které se nachází, bez ohledu na to, zda je rezidentem této země nebo ne. Pokud právní předpisy země vyžadují získání písemného povolení k fotografování, licencí a jakýchkoli jiných formulářů, povolení, Uživatel fotograf se zavazuje tyto dokumenty uchovávat a předkládat na žádost Správce webu.

6.5. Uživatel fotograf se zavazuje získat povolení a souhlas osoby před fotografováním v souladu s právními předpisy země, ve které se nachází.

6.6. Uživatel fotograf se zavazuje informovat osoby o tom, že jejich fotografie budou zveřejněny na webu photohunter.pro a dostupné prostřednictvím unikátního odkazu nebo kódu vizitky.

6.7. Uživatel fotograf se zavazuje vysvětlit a poskytnout lidem možnost volby formy zveřejnění jejich fotografií na webu. Veřejná forma znamená, že fotografie nahrané Uživatelem fotografem na web budou přístupné pro prohlížení uživateli webu. Skrytá forma znamená, že přístup k fotografiím nahraným Uživatelem fotografem na web mají pouze Uživatel fotograf, Správce webu a uživatelé, kteří mají unikátní odkaz nebo kód vizitky poskytnutý Uživatelem fotografem.

6.8. Na žádost Uživatele klienta, smazat fotografie z webu nebo album, ve kterém se nacházejí, do 12 hodin od obdržení takové žádosti.

6.9. Uživatel fotograf by měl nahrát fotografie pořízené během 3 dnů na web photohunter.pro. Uživatel fotograf se zavazuje jakýmkoli vhodným způsobem informovat klienta, pokud nestihne nahrát fotografie na web včas.

### Práva Uživatele klienta

7.1. Uživatel klient má právo používat web podle oddílu 3 této Smlouvy.

7.2. Uživatel klient má právo během 14 dnů od nahrání fotografií na web použít unikátní odkaz, kód vizitky k jejich prohlížení a stažení.

7.3. Uživatel klient má právo požadovat po Uživateli fotografovi, aby skryl fotografie z veřejného přístupu, smazal jejich část, uvedl číslo fotografie nebo smazal celý album.

7.4. Uživatel klient má právo vybrat formu online platby za stažení fotografií, poskytnutou webem.

7.5. Uživatel klient může kontaktovat Správce webu s otázkami, stížnostmi, návrhy na zlepšení práce nebo s jakoukoli jinou informací. Přitom Uživatel odpovídá za to, že toto sdělení není nezákonné, hrozivé, neporušuje autorská práva, nediskriminuje lidi na jakémkoli základě a neobsahuje urážky ani jinak neporušuje platné právní předpisy Ukrajiny, země, jejímž je rezidentem nebo mezinárodních aktů.

### Povinnosti Uživatele klienta

8.1. Uživatel klient se zavazuje dodržovat pravidla používání webu stanovená v oddíle 4 této Smlouvy.

8.2. Uživatel klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace během registrace o sobě, kontaktních údajích a dalších informacích požadovaných webem.

### Výběr peněz Uživatelem fotografem

9.1. Uživatel fotograf může vybrat peníze, které jsou na zůstatku v osobním účtu.

9.2. Výběr peněz se provádí vložením údajů Uživatele fotografa, konkrétně: číslo karty, jméno a příjmení, částka peněz k výběru ve speciálním formuláři na webu.

9.3. Minimální částka k výběru zůstatku je 1000 (jeden tisíc) hřiven.

9.4. Výběr peněz se provádí ručně finančním specialistou výplatou z běžného účtu Správce webu na běžný účet uvedený Uživatelem fotografem podle bodu 9.2 této Smlouvy.

9.5. Výběr peněz se provádí do 48 (čtyřiceti osmi) hodin.

9.6. Správce webu neodpovídá za porušení lhůty, pokud takové porušení nastalo ze strany banky nebo platebních systémů.

9.7. Za výběr peněz ze zůstatku je Uživateli fotografovi účtována provize, která závisí na platebním systému, na který je výběr prováděn.

9.8. Správce webu účtuje provizi ve výši 20 % (dvacet procent) z každého výběru peněz ze zůstatku Uživatelem fotografem.

9.9. Výběr peněz je podporován na tyto platební systémy: bankovní karty (VISA, MasterCard). Pokud je karta v měně odlišné od měny výběru, výměna se provádí podle kurzu banky.

### Odpovědnost Správce webu

10.1. Správce webu nenese žádnou odpovědnost za chyby, překlepy a nepřesnosti, které mohou být obsaženy v materiálech na tomto Webu. Správce webu vynakládá veškeré potřebné úsilí k zajištění přesnosti a spolehlivosti informací uvedených na Webu.

10.2. Informace na Webu jsou neustále aktualizovány a mohou kdykoli zastarat. Správce webu nenese odpovědnost za zastaralé informace získané z Webu, ani za neschopnost Uživatele získat aktualizace uložených informací na Webu.

10.3. Správce webu nenese žádnou odpovědnost za výroky a názory návštěvníků webu, které jsou zanechány ve formě komentářů nebo recenzí. Názory Správce webu se nemusí shodovat s názory a stanovisky autorů recenzí a komentářů. Správce webu však vynakládá veškeré možné úsilí, aby zabránil zveřejňování zpráv, které porušují platné právní předpisy nebo morální normy.

10.4. Správce webu nenese odpovědnost za případné protiprávní jednání Uživatelů vůči třetím osobám, nebo třetím osobám vůči Uživatelům.

10

.5. Správce webu nenese odpovědnost za výroky Uživatele, které byly učiněny nebo zveřejněny na Webu.

10.6. Správce webu nenese odpovědnost za škody, ztráty nebo náklady (skutečné nebo možné), které vznikly v souvislosti s tímto Webem, jeho používáním nebo nemožností použití.

10.7. Správce webu nenese odpovědnost za ztrátu možnosti přístupu k účtu - uživatelskému účtu na Webu.

10.8. Správce webu nenese odpovědnost za neúplné, nepřesné, nesprávné uvedení údajů Uživatelem při vytvoření uživatelského účtu.

10.9. V případě problémů s používáním Webu, nesouhlasu s konkrétními částmi Uživatelské smlouvy nebo obdržení nepravdivých informací od třetích osob, nebo urážlivých informací, jakýchkoli dalších nepřijatelných informací, kontaktujte prosím Správce webu, aby mohl analyzovat a odstranit příslušné nedostatky, omezit a zabránit přístupu na Web nežádoucí informace a v případě potřeby omezit nebo ukončit poskytování služeb jakémukoli Uživateli a klientovi, který úmyslně porušuje ustanovení Smlouvy a fungování Webu.

10.10. Správce webu si vyhrazuje právo smazat zveřejněné informace na Webu a přijmout technická a právní opatření k ukončení přístupu na Web Uživatelům, kteří vytvářejí, podle názoru Správce webu, problémy při používání Webu ostatními Uživateli, nebo Uživateli, kteří porušují požadavky Smlouvy.

### Platnost Smlouvy

11.1. Tato Smlouva je smlouvou. Správce webu si vyhrazuje právo změnit tuto Smlouvu a zavést novou. Takové změny vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na Webu. Používání materiálů webu Uživatelem po změně Smlouvy automaticky znamená jejich přijetí.

11.2. Tato Smlouva nabývá účinnosti při registraci na Webu Uživatelem a platí mezi Uživatelem a Společností po celou dobu používání Webu Uživatelem.

11.3. Web je předmětem práva duševního vlastnictví Správce webu. Všechna výlučná majetková autorská práva na web patří Správci webu. Používání webu Uživateli je možné pouze v rámci Smlouvy a právních předpisů o právech duševního vlastnictví.

11.4. Všechny ochranné známky a názvy uvedené v materiálech tohoto Webu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

11.5. Uživatel souhlasí s tím, že nebude reprodukovat, opakovat, kopírovat žádné části Webu, kromě případů, kdy je takové oprávnění poskytnuto Uživateli Správcem webu.

11.6. Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy. Otázky neupravené Smlouvou se řeší v souladu s právními předpisy.

### Smlouva o ochraně soukromí

12.1. Postup sběru, používání a zveřejňování informací, které mohou být považovány za důvěrné, se provádí na základě Smlouvy o ochraně soukromí.

12.2. Přijetím podmínek této Smlouvy nebo návštěvou stránek webu návštěvník automaticky souhlasí s podmínkami Smlouvy o ochraně soukromí ohledně používání personalizovaných a nepersonalizovaných důvěrných informací.

12.3. Sběr, uchovávání, používání, zpracování a zveřejňování informací získaných Správcem webu v důsledku návštěvy fyzickou osobou (návštěvníkem nebo uživatelem) jeho webů a/nebo vyplnění registračních formulářů, včetně osobních údajů uživatelů, se provádí Správcem webu v souladu s právními předpisy Ukrajiny. Fyzická osoba (návštěvník nebo uživatel) si je vědoma a souhlasí se sběrem a zpracováním svých osobních údajů Správcem webu v rozsahu a za účelem stanoveným podmínkami Uživatelské smlouvy, Smlouvy o ochraně soukromí v souladu s právními předpisy Ukrajiny; zavazuje se informovat Správce webu písemně o změnách svých osobních údajů.

### Ochrana osobních údajů

Vážený Uživateli, registrací na našem webu nebo používáním různých služeb našeho webu, které vyžadují zadání Vašich osobních údajů, dáváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se Zákonem Ukrajiny „O ochraně osobních údajů“ a schválenými Pravidly. Správce webu si vyhrazuje právo použít tyto informace pro marketingové účely v rámci poskytování služeb.

### Schválená a schválená Pravidla v souladu se Zákonem Ukrajiny „O ochraně osobních údajů“

Uživatel, který se registruje na webu photohunter.pro (dále jen „Web“), včetně vytvoření svého účtu a/nebo registrace jako uživatel jakýchkoli služeb Webu, pokud provede odpovídající úkony pod svým vlastním a skutečným (a nikoli vymyšleným) jménem, dává souhlas vlastníkovi Webu se zpracováním osobních údajů Uživatele (jméno, pohlaví, věk, místo bydliště, datum a místo narození, kontaktní údaje v případě poskytnutí takových informací a za předpokladu, že tyto informace jsou pravdivé a skutečné).

Uživatel dává souhlas vlastníkovi Webu k provádění činností v informačním (automatizovaném) systému a/nebo v kartotékách osobních údajů, které souvisejí se sběrem, registrací, akumulací, uchováváním, adaptací, změnou, aktualizací, používáním a šířením (realizací, předáním), anonymizací, zničením příslušných osobních údajů a informací o Uživateli - fyzické osobě. Uživatel rovněž dává vlastníkovi Webu právo určit podle svého uvážení postup používání osobních údajů Uživatele (včetně postupu používání osobních údajů zaměstnanci vlastníka Webu podle jejich profesních nebo služebních, nebo pracovních povinností), postup ochrany, šíření, postup přístupu k databázím a postup předávání práva zpracování osobních údajů dalším subjektům vztahů souvisejících s osobními údaji. Uživatel poskytuje uvedená práva vlastníkovi Webu za účelem dodržení požadavků platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

### Další body:

### Právní adresa:
Fyzická osoba podnikatelka Alla Adol'fofna Juchimovich, IČO 2163025926, 02232, Kyjev, ul. Zakrevskoho Mykoly, dům 57, byt 126.

### Ceny za fotografie:
Ceny za fotografie na webu se liší a stanovuje je fotograf předem. Uživatel fotograf informuje klienta o ceně fotografie a sám určuje cenu při nahrání od 10 hřiven za fotografii do částky, kterou považuje za vhodnou.

0
0
0