Điều khoản sử dụng

1.1. Thỏa thuận người dùng này (sau đây gọi là Thỏa thuận) là một đề nghị về các điều khoản sử dụng trang web photohunter.pro (sau đây gọi là Trang web) từ phía Ban Quản trị trang web và cá nhân (bao gồm đại diện của các pháp nhân) (sau đây gọi là Người dùng), và điều chỉnh các điều kiện cung cấp thông tin của Người dùng để đăng trên Trang web.

1.2. Quản trị viên của Trang web này là Doanh nhân cá nhân Alla Adolfovna Yukhimovich (mã EDRPOU 2163025926, 02232, Kyiv, phố Zakrevsky Mykola, nhà 57, căn hộ 126). Số điện thoại liên hệ: +380965307891.

1.3. Người dùng Trang web được coi là bất kỳ cá nhân nào đã từng truy cập vào Trang web và đã đạt đến độ tuổi đủ để chấp nhận Thỏa thuận này.

1.4. Người dùng phải đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi đăng ký trên Trang web. Việc đăng ký Người dùng trên Trang web với tư cách là "Nhiếp ảnh gia" (sau đây gọi là Người dùng nhiếp ảnh gia) hoặc là "Khách hàng" (sau đây gọi là Người dùng khách hàng) đồng nghĩa với việc Người dùng hoàn toàn và không điều kiện chấp nhận Thỏa thuận này. Nếu không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận, việc sử dụng Trang web của Người dùng phải được chấm dứt ngay lập tức.

1.5. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi và/hoặc bổ sung bởi Ban Quản trị Trang web một cách đơn phương mà không cần thông báo đặc biệt. Các quy tắc này là một tài liệu mở và có sẵn cho công chúng.

1.6. Thỏa thuận bao gồm các quyền và nghĩa vụ của cả Người dùng và Ban Quản trị Trang web.

2. Quy trình sử dụng Trang web bởi Người dùng nhiếp ảnh gia

2.1. Trong quá trình đăng ký trên trang web, Người dùng nhiếp ảnh gia đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đúng về bản thân và thông tin liên hệ của mình.

2.2. Trong quá trình đăng ký trên trang web, Người dùng nhiếp ảnh gia sẽ nhận được tên đăng nhập và mật khẩu, và chịu trách nhiệm cá nhân về an ninh của chúng.

2.3. Trang web cho phép Người dùng nhiếp ảnh gia tạo danh thiếp độc đáo với mã dẫn đến trang web, cũng như liên kết duy nhất theo mẫu do trang web cung cấp.

2.4. Người dùng nhiếp ảnh gia có thể tải lên và xem các bức ảnh đã tải lên của mình. Nghiêm cấm việc phát tán các tài liệu do Người dùng nhiếp ảnh gia tải lên cho các mục đích công cộng, thương mại hoặc mục đích khác.

2.5. Người dùng nhiếp ảnh gia có thể xóa các tài liệu, ảnh đã tải lên của mình.

2.6. Ảnh được Người dùng nhiếp ảnh gia tải lên trang web sẽ được lưu trữ trên đó trong vòng 14 ngày kể từ ngày tải lên.

2.7. Sau khi hết thời hạn được nêu trong điểm 2.6, ảnh sẽ tự động bị xóa.

2.8. Người dùng nhiếp ảnh gia có thể chọn ba phương án thanh toán cho việc tải xuống ảnh của Người dùng khách hàng, được cung cấp qua liên kết duy nhất, mã danh thiếp:

- Phương án miễn phí;
- Phương án trả phí;
- Phương án mà Người dùng nhiếp ảnh gia tải ảnh lên trang web mà không ghi rõ giá, và Người dùng khách hàng tự xác định giá trị của các bức ảnh, nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu của việc tải ảnh lên được nêu trên trang web.

2.9. Người dùng nhiếp ảnh gia có thể rút tiền kiếm được từ trang web vào hệ thống thanh toán được hỗ trợ bởi trang web, với khoản phí hoa hồng của trang web được áp dụng tại thời điểm rút tiền.

3. Quy trình sử dụng Trang web bởi Người dùng khách hàng

3.1. Trong quá trình đăng ký trên trang web, Người dùng khách hàng đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đúng về bản thân và thông tin liên hệ của mình.

3.2. Trong quá trình đăng ký trên trang web, Người dùng khách hàng sẽ nhận được tên đăng nhập và mật khẩu, và chịu trách nhiệm cá nhân về an ninh của chúng.

3.3. Người dùng khách hàng có thể truy cập vào ảnh qua liên kết duy nhất hoặc mã trên danh thiếp nhận được từ Người dùng nhiếp ảnh gia.

3.4. Người dùng khách hàng có thể thanh toán (nếu đã chọn phương án tải lên có tính phí) và tải xuống các bức ảnh không có watermark qua mã duy nhất, liên kết danh thiếp bằng bất kỳ phương án nào (điểm 2.8) được Người dùng nhiếp ảnh gia chọn.

3.5. Thanh toán cho các bức ảnh của Người dùng khách hàng được thực hiện qua hệ thống thanh toán Interkassa.

3.6. Người dùng khách hàng phải trả phí hoa hồng phụ thuộc vào hệ thống thanh toán mà số tiền được rút ra.

3.7. Ảnh được Người dùng nhiếp ảnh gia tải lên trang web sẽ được lưu trữ trên đó trong vòng 14 ngày kể từ ngày tải lên và có sẵn qua liên kết duy nhất, mã danh thiếp.

3.8. Sau khi hết thời hạn được nêu trong điểm 3.5, ảnh sẽ tự động bị xóa.

4. Các hành vi bị cấm trên Trang web:

4.1. Kêu gọi thay đổi hoặc lật đổ chế độ hiến pháp hoặc chiếm đoạt quyền lực nhà nước; kêu gọi thay đổi biên giới hành chính hoặc biên giới quốc gia, vi phạm trật tự do Hiến pháp hoặc Luật Cơ bản của các quốc gia quy định; kêu gọi bạo loạn, đốt phá, hủy hoại tài sản, chiếm đoạt tòa nhà hoặc công trình, trục xuất công dân bằng vũ lực; kêu gọi xâm lược hoặc phát động xung đột quân sự.

4.2. Lăng mạ trực tiếp và gián tiếp bất kỳ ai, đặc biệt là các chính trị gia, quan chức, nhà báo, người dùng của trang web, bao gồm cả về quốc tịch, dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo, cũng như các phát ngôn mang tính chủ nghĩa dân tộc.

4.3. Sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, các phát ngôn khiêu dâm, khiêu khích hoặc có nội dung tình dục.

4.4. Bất kỳ hành vi xúc phạm nào đối với tất cả các thành viên của trang web.

4.5. Các phát ngôn nhằm mục đích cố tình kích động phản ứng gay gắt từ các thành viên khác của trang web.

4.6. Quảng cáo, thông báo thương mại, cũng như các thông báo không có giá trị thông tin và không liên quan đến chủ đề của trang web, trừ khi đã được Ban Quản trị trang web cho phép đặc biệt.

4.7. Bất kỳ thông báo và hành vi nào khác bị cấm theo quy định của pháp luật.

4.8. Giả danh người khác hoặc đại diện của tổ chức và/hoặc cộng đồng mà không có đủ quyền, bao gồm cả nhân viên và chủ sở hữu của Trang web, cũng như lừa dối về tính chất và đặc điểm của bất kỳ chủ thể hoặc đối tượng nào.

4.9. Đăng tải các tài liệu mà Người dùng không có quyền công khai theo luật hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng, cũng như các tài liệu vi phạm quyền sở hữu bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác và/hoặc quyền tác giả và quyền liên quan của bên thứ ba.

4.10. Đăng tải thông tin quảng cáo không được phép đặc biệt, thư rác, các sơ đồ "kim tự tháp", "thư hạnh phúc"; tài liệu chứa mã máy tính nhằm mục đích phá hoại, hủy hoại hoặc hạn chế tính năng của bất kỳ thiết bị máy tính hoặc viễn thông nào hoặc chương trình, để thực hiện truy cập trái phép, cũng như các số sê-ri cho các sản phẩm phần mềm thương mại, tên đăng nhập, mật khẩu và các phương tiện khác để truy cập trái phép vào các tài nguyên trả phí trên Internet.

4.11. Vi phạm có chủ đích hoặc vô tình bất kỳ quy định pháp luật địa phương, quốc gia hoặc quốc tế nào.

4.12. Tải lên bất kỳ tài liệu có nội dung khiêu dâm, cực đoan, phát xít hoặc bất kỳ tài liệu nào bị cấm theo luật của quốc gia nơi chúng được công bố.

5. Quyền của Người dùng nhiếp ảnh gia

5.1. Người dùng nhiếp ảnh gia có quyền sử dụng trang web theo Mục 2 của Thỏa thuận này.

5.2. Người dùng nhiếp ảnh gia có quyền in danh thiếp ở bất kỳ ấn phẩm in nào mà họ có thể tiếp cận.

5.3. Người dùng nhiếp ảnh gia có quyền tự chọn địa điểm và thời gian làm việc sau khi in danh thiếp.

5.4. Người dùng nhiếp ảnh gia có thể liên hệ với Ban Quản trị trang web để đặt câu hỏi, khiếu nại, đề xuất cải thiện hoạt động của trang web hoặc bất kỳ thông tin nào khác. Người dùng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các yêu cầu này không vi phạm pháp luật, không gây ra mối đe dọa, không vi phạm quyền tác giả, không phân biệt đối xử với bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do nào và không chứa lời lăng mạ hoặc vi phạm các quy định pháp luật hiện hành của Ukraine, quốc gia nơi họ cư trú hoặc các quy định quốc tế.

5.5. Người dùng nhiếp ảnh gia có quyền nhận tiền thưởng theo kết quả công việc đã hoàn thành. Kết quả công việc được xác định bằng số lần tải xuống ảnh có tính phí bởi Người dùng khách hàng.

6. Nghĩa vụ của Người dùng nhiếp ảnh gia

6.1. Người dùng nhiếp ảnh gia cam kết tuân thủ các quy định sử dụng trang web được nêu trong Mục 4 của Thỏa thuận này.

6.2. Người dùng nhiếp ảnh gia cam kết cung cấp thông tin chính xác về bản thân, thông tin liên hệ và các thông tin khác được yêu cầu khi đăng ký.

6.3. Người dùng nhiếp ảnh gia cam kết tạo liên kết duy nhất và mã danh thiếp trên trang web.

6.4. Người dùng nhiếp ảnh gia cam kết chụp ảnh theo quy định pháp luật của quốc gia nơi họ đang ở, bất kể họ có phải là cư dân của quốc gia đó hay không. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu có giấy phép hoặc sự cho phép bằng văn bản cho việc chụp ảnh, Người dùng nhiếp ảnh gia cam kết giữ các tài liệu này và cung cấp theo yêu cầu của Ban Quản trị trang web.

6.5. Người dùng nhiếp ảnh gia cam kết xin phép và được sự đồng ý của người bị chụp ảnh theo quy định pháp luật của quốc gia nơi họ đang ở.

6.6. Người dùng nhiếp ảnh gia cam kết thông báo cho mọi người rằng ảnh của họ sẽ được đăng trên trang web photohunter.pro và sẽ có sẵn qua liên kết duy nhất hoặc mã danh thiếp.

6.7. Người dùng nhiếp ảnh gia cam kết giải thích và cung cấp cho mọi người sự lựa chọn về hình thức đăng ảnh của họ trên trang web. Các hình thức đăng ảnh bao gồm hình thức công khai và hình thức ẩn. Hình thức công khai là hình thức mà ảnh được Người dùng nhiếp ảnh gia tải lên trang web sẽ có sẵn cho mọi người xem. Hình thức ẩn nghĩa là ảnh chỉ có thể truy cập qua liên kết duy nhất và chỉ Người dùng nhiếp ảnh gia, Ban Quản trị trang web và những người có liên kết duy nhất hoặc mã danh thiếp được cung cấp bởi Người dùng nhiếp ảnh gia mới có thể xem.

6.8. Theo yêu cầu của Người dùng khách hàng, xóa ảnh khỏi trang web hoặc album chứa ảnh trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đó.

6.9. Người dùng nhiếp ảnh gia được khuyến khích tải ảnh lên trang web photohunter.pro trong vòng 3 ngày sau khi chụp. Người dùng nhiếp ảnh gia cam kết thông báo cho khách hàng bằng bất kỳ cách thuận tiện nào nếu không thể tải ảnh lên trang web đúng hạn.

7. Quyền của Người dùng khách hàng

7.1. Người dùng khách hàng có quyền sử dụng trang web theo Mục 3 của Thỏa thuận này.

7.2. Người dùng khách hàng có quyền sử dụng liên kết duy nhất, mã danh thiếp để xem và tải xuống ảnh trong vòng 14 ngày kể từ khi ảnh được tải lên trang web.

7.3. Người dùng khách hàng có quyền yêu cầu Người dùng nhiếp ảnh gia ẩn ảnh khỏi chế độ công khai, xóa một phần hoặc toàn bộ album ảnh, với điều kiện chỉ định rõ số ảnh cần xóa.

7.4. Người dùng khách hàng có quyền chọn phương thức thanh toán trực tuyến cho việc tải xuống ảnh do trang web cung cấp.

7.5. Người dùng khách hàng có thể liên hệ với Ban Quản trị trang web để đặt câu hỏi, khiếu nại, đề xuất cải thiện hoạt động của trang web hoặc bất kỳ thông tin nào khác. Người dùng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các yêu cầu này không vi phạm pháp luật, không gây ra mối đe dọa, không vi phạm quyền tác giả, không phân biệt đối xử với bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do nào và không chứa lời lăng mạ hoặc vi phạm các quy định pháp luật hiện hành của Ukraine, quốc gia nơi họ cư trú hoặc các quy định quốc tế.

8. Nghĩa vụ của Người dùng khách hàng

8.1. Người dùng khách hàng cam kết tuân thủ các quy định sử dụng trang web được nêu trong Mục 4 của Thỏa thuận này.

8.2. Người dùng khách hàng cam kết cung cấp thông tin chính xác về bản thân, thông tin liên hệ và các thông tin khác được yêu cầu khi đăng ký.

9. Rút tiền bởi Người dùng nhiếp ảnh gia

9.1. Người dùng nhiếp ảnh gia có thể rút tiền từ số dư trong tài khoản cá nhân của họ.

9.2. Việc rút tiền được thực hiện bằng cách Người dùng nhiếp ảnh gia nhập thông tin của mình, bao gồm: số thẻ, Họ và tên, số tiền cần rút, vào biểu mẫu trên trang web.

9.3. Số tiền tối thiểu để rút tiền từ số dư là 1000 (một nghìn) hryvnia.

9.4. Việc rút tiền được thực hiện thủ công bởi nhân viên tài chính qua việc thanh toán từ tài khoản của Ban Quản trị trang web vào tài khoản của Người dùng nhiếp ảnh gia theo thông tin đã cung cấp theo điểm 9.2. của Thỏa thuận này.

9.5. Việc rút tiền được thực hiện trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ.

9.6. Ban Quản trị trang web không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ nếu nguyên nhân do ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán.

9.7. Người dùng nhiếp ảnh gia phải trả phí hoa hồng cho việc rút tiền từ số dư, phí này phụ thuộc vào hệ thống thanh toán mà số tiền được rút ra.

9.8. Ban Quản trị trang web thu phí hoa hồng 20% (hai mươi phần trăm) từ mỗi lần rút tiền từ số dư của Người dùng nhiếp ảnh gia.

9.9. Việc rút tiền được hỗ trợ cho các hệ thống thanh toán: thẻ ngân hàng (VISA, MasterCard). Nếu thẻ được mệnh giá bằng tiền tệ khác với tiền tệ rút, thì việc đổi tiền được thực hiện theo tỷ giá ngân hàng.

10. Hạn chế trách nhiệm của Ban Quản trị trang web

10.1. Ban Quản trị trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, lỗi in ấn hoặc sai sót nào có thể được phát hiện trong các tài liệu trên Trang web này. Ban Quản trị trang web nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin được trình bày trên Trang web.

10.2. Thông tin trên Trang web được cập nhật liên tục và có thể trở nên lỗi thời vào bất kỳ lúc nào. Ban Quản trị trang web không chịu trách nhiệm về việc nhận thông tin lỗi thời từ Trang web, cũng như việc Người dùng không thể nhận được các bản cập nhật thông tin đã lưu trên Trang web.

10.3. Ban Quản trị trang web không chịu trách nhiệm về các phát ngôn và quan điểm của người dùng, để lại dưới dạng bình luận hoặc đánh giá. Quan điểm của Ban Quản trị trang web có thể không trùng với quan điểm và vị trí của tác giả các đánh giá và bình luận. Tuy nhiên, Ban Quản trị trang web nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc đăng tải các thông điệp vi phạm pháp luật hoặc đạo đức.

10.4. Ban Quản trị trang web không chịu trách nhiệm về các hành động bất hợp pháp có thể xảy ra của Người dùng đối với bên thứ ba hoặc của bên thứ ba đối với Người dùng.

10.5. Ban Quản trị trang web không chịu trách nhiệm về các phát ngôn của Người dùng được thực hiện hoặc công bố trên Trang web.

10.6. Ban Quản trị trang web không chịu trách nhiệm về thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí (thực tế hoặc có thể xảy ra) phát sinh liên quan đến Trang web này, việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web.

10.7. Ban Quản trị trang web không chịu trách nhiệm về việc mất khả năng truy cập vào tài khoản của Người dùng trên Trang web.

10.8. Ban Quản trị trang web không chịu trách nhiệm về việc Người dùng cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác hoặc không đúng khi tạo tài khoản.

10.9. Trong trường hợp gặp vấn đề khi sử dụng Trang web, không đồng ý với các phần cụ thể của Thỏa thuận người dùng, hoặc nhận được thông tin sai lệch từ bên thứ ba, hoặc thông tin gây xúc phạm, bất kỳ thông tin nào khác không chấp nhận được, vui lòng liên hệ với Ban Quản trị trang web để Ban Quản trị trang web có thể phân tích và khắc phục các lỗi tương ứng, hạn chế và ngăn chặn thông tin không mong muốn trên Trang web, cũng

 như nếu cần thiết, hạn chế hoặc chấm dứt nghĩa vụ cung cấp dịch vụ của mình đối với bất kỳ Người dùng và khách hàng nào cố tình vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận và chức năng của Trang web.

10.10. Để thực hiện những điều trên, Ban Quản trị trang web có quyền xóa thông tin được đăng trên Trang web và thực hiện các biện pháp kỹ thuật và pháp lý để ngăn chặn quyền truy cập vào Trang web của những Người dùng, mà theo đánh giá của Ban Quản trị trang web, gây rắc rối cho việc sử dụng Trang web bởi Người dùng khác, hoặc Người dùng vi phạm các yêu cầu của Thỏa thuận.

11. Thời gian hiệu lực của Thỏa thuận

11.1. Thỏa thuận này là một hợp đồng. Ban Quản trị trang web có quyền thay đổi Thỏa thuận này hoặc đưa ra một Thỏa thuận mới. Những thay đổi này có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang web. Việc Người dùng sử dụng các tài liệu trên Trang web sau khi Thỏa thuận được thay đổi đồng nghĩa với việc chấp nhận các thay đổi đó.

11.2. Thỏa thuận này có hiệu lực từ khi Người dùng đăng ký trên Trang web và kéo dài trong suốt thời gian Người dùng sử dụng Trang web.

11.3. Trang web là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ của Ban Quản trị trang web. Mọi quyền tác giả tài sản độc quyền đối với Trang web đều thuộc về Ban Quản trị trang web. Người dùng chỉ có thể sử dụng Trang web trong phạm vi Thỏa thuận và luật sở hữu trí tuệ.

11.4. Mọi thương hiệu và tên gọi được đề cập trong tài liệu trên Trang web này đều thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.

11.5. Người dùng đồng ý không sao chép, không nhân bản, không sao chép bất kỳ phần nào của Trang web, trừ khi được Ban Quản trị trang web cho phép.

11.6. Thỏa thuận này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp. Các vấn đề không được giải quyết trong Thỏa thuận sẽ được giải quyết theo luật pháp.

12. Thỏa thuận bảo mật

12.1. Quy trình thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin có thể được coi là thông tin bảo mật được thực hiện dựa trên Thỏa thuận bảo mật.

12.2. Bằng việc chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc truy cập các trang của Trang web, người truy cập tự động đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận bảo mật liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân và thông tin không cá nhân tương ứng.

12.3. Việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý và tiết lộ thông tin do Ban Quản trị trang web thu được từ việc cá nhân (người truy cập hoặc người dùng) truy cập các trang web của mình và/hoặc điền vào các biểu mẫu đăng ký, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của người dùng, được Ban Quản trị trang web thực hiện theo quy định của pháp luật Ukraine. Cá nhân (người truy cập hoặc người dùng) hiểu và đồng ý cho phép Ban Quản trị trang web thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong phạm vi và mục đích được quy định trong các điều khoản của Thỏa thuận người dùng và Thỏa thuận bảo mật theo quy định của pháp luật Ukraine; đồng ý thông báo bằng văn bản cho Ban Quản trị trang web về bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu cá nhân của mình.

**Bảo vệ dữ liệu cá nhân**

Kính gửi Người dùng, khi đăng ký trên Trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ khác nhau của Trang web yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của Luật Ukraine "Về bảo vệ dữ liệu cá nhân" cũng như các Quy tắc đã được thỏa thuận và phê duyệt. Ban Quản trị trang web có quyền sử dụng thông tin này cho các mục đích tiếp thị trong khuôn khổ cung cấp dịch vụ.

**Các Quy tắc đã được thỏa thuận và phê duyệt theo Luật Ukraine "Về bảo vệ dữ liệu cá nhân"**

Người dùng, khi đăng ký trên trang web photohunter.pro (sau đây gọi là "Trang web"), bao gồm cả việc tạo tài khoản và/hoặc đăng ký là người dùng của bất kỳ dịch vụ nào trên Trang web, nếu thực hiện các hành động tương ứng dưới tên thật và hợp pháp (không phải tên giả), đồng ý cho phép chủ sở hữu Trang web xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng (Họ và tên, giới tính, tuổi, nơi cư trú, ngày và nơi sinh, thông tin liên hệ nếu được cung cấp và đảm bảo thông tin đó là chính xác và hợp pháp).

Người dùng đồng ý cho phép chủ sở hữu Trang web thực hiện các hành động trong hệ thống thông tin (tự động) và/hoặc trong các tệp dữ liệu cá nhân liên quan đến việc thu thập, đăng ký, tích lũy, lưu trữ, điều chỉnh, thay đổi, cập nhật, sử dụng và tiết lộ (thực hiện, chuyển giao), ẩn danh, hủy bỏ các dữ liệu cá nhân và thông tin về Người dùng - cá nhân. Người dùng cũng đồng ý cho phép chủ sở hữu Trang web xác định theo quyết định của mình quy trình sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng (bao gồm cả quy trình sử dụng dữ liệu cá nhân bởi nhân viên của chủ sở hữu Trang web theo các nhiệm vụ chuyên môn hoặc công việc của họ), quy trình bảo vệ, tiết lộ, quy trình truy cập vào cơ sở dữ liệu và quy trình chuyển giao quyền xử lý dữ liệu cá nhân cho các bên khác liên quan đến dữ liệu cá nhân. Người dùng cho phép các quyền nêu trên cho chủ sở hữu Trang web nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

**Điểm bổ sung:**

**Địa chỉ pháp lý:**
Cá nhân doanh nghiệp tư nhân Yukhymovych Alla Adolfovna, mã số EDRPOU 2163025926, 02232, Kyiv, ul. Zakrevskoho Mykola, nhà 57, căn hộ 126.

**Giá ảnh:**
Giá ảnh trên Trang web là khác nhau và được nhiếp ảnh gia đặt trước. Người dùng nhiếp ảnh gia thông báo cho khách hàng về giá của ảnh và tự đặt giá từ 10 hryvnia mỗi ảnh đến số tiền mà họ cho là hợp lý khi tải lên.

0
0
0